Deze site is in ontwikkeling; mettertijd komen ook de andere pagina's uit de verf.

Talent de ruimte geven.
Dat is in een penseelstreek wat Martha School doet.

Als [orthomolucair] voedingskundige coacht Martha School mensen één op één, begeleidt hen naar een leven vol vitaliteit en optimale prestaties. Ingrediënten zijn bewustwording, supplementen en een gezondheidsprogramma.

Met opleidingsinstituten, reïntegratiebedrijven en werkgevers[organisaties] als opdrachtgever traint Martha School cursisten die effectiever willen communiceren, functioneren en doen; vanuit kracht en keuze, afstemming en zelfvertrouwen.

Een organisatie signaleert lacunes, noden, behoeften. Martha School weegt en vertaalt ze, bereidt beleid voor, adviseert, pleit in de praktijk, geeft handen en voeten aan plannen met cultuur, onderwijs, zorg, belangenbehartiging, politiek, overheid.

De werkterreinen ontmoeten elkaar in de balans tussen persoon en collectief, groep en maatschappij. Samen anders doen vraagt lef. De moed om open te kijken, te luisteren, kwetsbaar durven te zijn, mee te bewegen met en naar de ander. Pas dan - in de omwenteling - krijgt talent kleur, ontstaat ruimte, komt samen anders doen op gang.